O autoru

 Mladen Mitić rođen je 14. lipnja 1956. godine u Dubrovniku. U rodnom gradu završio je Višu pomorsku školu brodostrojarskog smjera. Kao inženjer brodostrojarstva radio je u Poduzeću Luka,  a danas  vodi modelarski centar, jedini u Hrvatskoj u kojem prenosi svoje znanje  bogato iskustvo na mlađe naraštaje.   Njegovi učenici redovito odnose prve nagrade na natjecanjima brodomaketara u Hrvatskoj

Više od 30 godina bavi se brodomodelarstvom, osobito rekonstrukcijom povijesnih dubrovačkih brodova, te proučavanjem drvene brodogradnje. Jedan je od  osnivača i aktivni član društva brodomodelara “Argosy” I udruge Nave Dumins.

Od 2004. g. obnaša dužnost  predsjednika Hrvatskog saveza brodomaketara ,

2005. g. dobija licencu međunarodnog suca  od kada redovito sudjeluje na svjetskim i evropskim natjecanjima brodomaketara kao natjecatelj i sudac.

Dobrodošli u moju radionicu starih Dubrovačkih brodova! Zamišljajući događanja na tim starim brodovima, predamnom se otvarao svijet teškog mornarskog života s kruhom od sedam kora. Šibani vjetrovima, mokri i neishranjeni, poput akrobata balansirajući na jarbolima, uvijek u opasnosti i u neizvjesnosti svake plovidbe, ti naši stari mornari uzdali su se u svetog Vlaha i u svoje znanje navigavanja. Donosili su u Dubrovnik najviše materijalne i duhovne vrijednosti svog vremena, a pronosili Dubrovnik u svaki zakutak Mediterana i dalje, na Atlantik.

Ime Argosy u zapadnom svijetu stoljećima je označavalo veliki dubrovački trgovački brod (obično veliku karaku ili galijun) nakrcan bogatom i vrijednom robom, uglavnom s Istoka. Istovremeno, život njihovih obitelji “na kraju” odvijao se u vječitom iščekivanju muževa i sinova. U tim ciklusima prolazili su životi generacija.

Ovaj web site, zapravo je hommage svim onim znanim i neznanim pomorcima i onom arhetipskom “ploviti se mora” koje je stoljećima oblikovalo život ljudi ovoga grada…

IZLOŽBE

Mladen Mitić od 1997. godine izlaže na Hrvatskim ocjenskim izložbama u Rijeci gdje postiže zapažene rezultate. Kao član Hrvatske reprezentacije, sudjeluje na svjetskim izložbama u Poljskoj, Češkoj, Španjolskoj, Francuskoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Rusiji, Italiji i mnogim drugim. Njegovi modeli bili su sastavni dio izložbe Expo-2000 u Hrvatskom paviljonu u Lisabonu. Godine 2001. izlaže u Vancouveru na izložbi 2004. godine

Osvojio je niz diploma, priznanja i nagrada publike, a od odličja ističe brončanu I srebrenu medalju sa svjetskih prvenstava, kao I veliki broj zlatnih , srebrenih I brončanih medalja s nacionalnih natjecanja brodomaketara u Rijeci u perijodu od 1996- 2017.g.

Izložbene makete

Diveći se ljepoti i skladu Dubrovnika zapravo rijetko razmišljamo o osnovu i sastavnicama onog društvenog i gospodarskog mehanizma koji je omogućio postanak i kontinuitet tisućljetne opstojnosti ovog grada. Stoljetna moć i razvoj Dubrovnika, njegov društveni ustroj samostalnog grada – republike, blagostanje i visoka kultura ležali su, prije svega, na razgranatoju pomorskoj trgovini, a ona pak na razvijenom brodarstvu i vlastitoj brodogradnji.
Dubrovački brodovi, za razliku od mnogih brodova svog vremena, nisu bili osobito kićeni ni raskošni, nisu bili golemi ni, poglavito, ratni. To su bili u pravilu svrsishodni i funkcionalni brodovi, naizgled skromni, ali originalni u mnogim konstrukcijskim rješenjima što je domaće brodograditelje svrstalo medu najcjenjenije graditelje brodova svog vremena u sredozemnom bazenu. Povijesna rekonstrukcija tih brodova kao modela bila je izazov kojemu Mladen Mitić nije mogao odoljeti. Kao vrstan modelar izuzetne vještine i respektabilnog znanja nije izabrao put izrade uobičajenih, u pravilu stranih i već viđenih modela, nego se dao na istraživanje i mukotrpno traganje za djelićima rasutog mozaika naše brodograđevne povijesti.
Proučavanje niza detalja u znanstvenim radovima (J. Luetić, V. Vekarić i drugi), stručnim nacrtima i studijama (S. Osghijan), te usporedbama naših sa stranim izvorima prethodi izradi svakog modela broda. Stoga su to radovi ne samo dokaz iznimne preciznosti i ljepote, već su i istinske, vjerodostojne replike stvarnih brodova, koji su obilježili pojedina razdoblja dubrovačke pomorske povijesti.
Pomno promatrajući ove male brodove lako se možemo uživiti i zamisliti ih stvarnima, predočiti sebi težak život i rad pomoraca na njima, gotovo čuti škripu drva i fijuk vjetra njedrima. Oni nam vraćaju jedan stari svijet, odvode nas u vrijeme kad su stari Dubrovčani stvarali ovaj grad, sve njegovo bogatstvo i duhovni sklad duboko promišljenim, i mukotrpnim radom i življenjem uz vječno prisutno “navigare necese est”.

Iako je imao veoma razvijenu brodogradnju, Dubrovnik nikad nije raspolagao većom ratnom flotom. No zato je bila veoma raznovrsna (velika galija, galijica, brigantin, karaka, mala i velika fregata, fusta, ormanica, fijuga, duga barka…)

Kontakt: mladenmitic@net.hr