Šambek

Šambek je tipični mediteranski jedrenjak koji se gradi i u dubrovačkim brodogradilištima od XV. do XIX. stoljeća. Kroz cijelo to razdoblje, u osnovnim crtama konstrukcijski neizmjenjen, šambek je izrazito vitak i brz jedrenjak s tri jarbola i s latinskim jedrima. Izuzetnih je manevarskih sposobnosti, pa se stoga vrlo često koristio kao ratni brod, često su ga koristili i pirati, ali u upotrebi je i kao brzi trgovački brod ili pak ribarica.Upravo svestranost ovog broda održala ga je gotovo četiri stoljeća. Dubrovčani, a osobito Hrvati iz Boke, šambek su koristili kao trgovački brod. Naš tip šambeka nešto je širi po bokovima zbog smještaja što većeg tereta, i s obzirom na to da su topovi kao uobičajeno naoružanje za obranu zauzimali dragocjen prostor na palubi. Ratna inačica ovog tipa broda podređena je svojoj svrsi, pa je lako uočljiva sličnost s galijom kako glede konstrukcije trupa tako i snasti i opreme. Ovakav ratni brod mogao je imati od 7 do 11 topova na svakoj strani, a nekad i vesla, kojima se po potrebi veslalo između toparnica. Modeli su vjerne rekonstrukcije dubrovačkog trgovačkog i ratnog šambeka, iz XVIII. stoljeća.