Pulaka

Pulaka je trgovački jedrenjak. Veličinom i brojnošću najistaknutiji je brod u dubrovačkoj mornarici u XVIII. i XIX. stoljeću. Za razliku od većine dičnih brodova tog tipa na Sredozemlju dubrovačke pulake nemaju vesla i nešto su veće. Imaju tri jarbola, krmeni kasar i naoružanje. U pravilu ti su brodovi u vlasništvu privatnih trgovaca i brodovlasnika, ali su bili i u sastavu državne trgovačke i ratne flote Dubrovačke Republike. Pulakama se nije prevozio samo teret, već i putnici, pa je za tu svrhu bio posebno uređen krmeni dio. Snasi broda tijekom dva stoljeća ponešto je mijenjana tako da nije jednaka na svakom brodu ove vrste. Ovdje predstavljeni model izvorna je dubrovačka pulaka s kraja XVIII. i početka XIX. stoljeća.