Galija

Galija - ili u stvari mala galija, ratni brod na vesla sa jednim jarbolom i Latinskim jedrom. Naoružana sa 2-3 topa, sa 14-24 klupe po strani za veslače - vojnike.